Introduksjonstilbud: FRI FRAKT

Kjøpsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for salg av varer fra Grossisthuset AS til kunde som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Disse vilkårene oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen, og suppleres av kjøpsloven og annen relevant lovgivning.
I tilfeller hvor kontrakten gir en annen løsning enn det som følger av fravikelig lovgivning, skal kontrakten ha forrang.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn: GROSSISTHUSET AS Kontaktadresse: Leiraveien 12, 2000 Lillestrøm E-post: post@grossisthuset.no Telefonnummer: 907 73 135 Organisasjonsnummer: 930 963 526

Kjøper er den juridiske person som foretar bestillingen.

3. Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter, med mindre annet er avtalt.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Kjøperen skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 7 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.
Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

7. Levering mv..

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Selgeren leverer kun til fastlandet i Norge, med mindre annet er avtalt.

Velkommen til vår netthandel!

Få GRATIS FRAKT på alle ordrer med førsteklasses produkter. Vi er her for dine behov, enten du driver butikk, restaurant, hotell eller annen bedrift. Utforsk vårt utvalg og gjør dine innkjøp enklere!

Siden er under utvikling

Siden er fortsatt under hyppig utvikling, følg med for å se endringene som kommer.